گلزنی مهدی طارمی برای ریو آوه برابر آلورکا

صعود ریو آوه به مرحله بعد جام حذفی با تک گل طارمی

1 دیدگاه

  • امیر منصوبیان
  • 4 آذر 1398

بازی محلاته؟!