خلاصه بازی روسیه 5 - سن‌مارینو 0

این بازی در تاریخ 19 نوامبر 2019 و 28 آبان ماه 1398 برگزار شد

1 دیدگاه

نگو که سن مارینو هم تو اروپاست!! یه عمر به بازی ایران با سیرلئون میخندیدیم