گل سوم برزیل به کره جنوبی توسط دانیلو

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 28 آبان 1398

درسته که کره باخته اما اینا از این بازی ها بنحواحسنت استفاده میکنند بخصوص توی فیفا دی اونم با برزیل که ما باید فقط ارزوکنیم.بازی مقابل این تیمهای بزرگ رو!!! البته همینقدرهم داریم از اسیا و مدعیان اسیا فاصله میگیرم چون روبه افول هستیم وفوتبال نتیجه گرای ما تاثیرمنفی در درازمدت بر کیفیت ما گذاشته!!!!!