تمرینات آماده سازی بارسلونا تحت هدایت والورده

بازیکنان بارسلونا پس از چند بازی سخت به تمرینات ریکاوری پرداختند تا خود را برای دیدارهای آتی آماده سازند.

0 دیدگاه