خلاصه بازی بلغارستان 1 - جمهوری چک 0

این بازی در تاریخ 17 نوامبر 2019 مصادف با 26 آبان  98 برگزار شد.

0 دیدگاه