تمرین امروز تیم پاری سن ژرمن

تمرین امروز تیم پاری سن ژرمن با حضور ایکاردی و  ستارگانی که به تیم ملی دعوت نشده اند 

0 دیدگاه