خلاصه بازی کلمبیا 1 - پرو 0 (دوستانه)

این بازی در تاریخ 16 نوامبر 2019 و 25 آبان ماه 1398 برگزار شد

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 27 آبان 1398

دوستانه شون مثل جدی میمونه-امریکای جنوبی سبک جدیدی از فوتبال به سبک غیراروپایی رو بجهان معرفی کرده وشنون داده که فوتبال فقط مال اروپاوکشورهای متمدنش نیست وتیم های امریکای جنوبی معادلات رو بهم زدند.هرچنداسیاوافریقا درتلاشنداما باوجوداستعدادهای فراوان اما بهرحال مقامی در دنیا کسب نخواهندکرد.