خلاصه بسکتبال مینه سوتا تیمبرولوز - واشنگتن ویزاردز

این بازی در تاریخ 16 نوامبر 2019 برگزار شد

0 دیدگاه