توضیح میرشاد ماجدی درباره عملکرد هیئت مدیره استقلال

صحبتهای میرشاد ماجدی عضو هیات مدیره استقلال در همایش فوتبال کلینیک

0 دیدگاه