یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان زلزله شب گذشته

یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان زلزله شب گذشته
ماشین سازی - ذوب آهن

0 دیدگاه