خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - یوتاجاز

این بازی در تاریخ 7 نوامبر 2019 مصادف با 16 آبان 98 برگزار شد.

0 دیدگاه