خلاصه گرند پری آمریکا؛ بوتاس برد، همیلتون قهرمان شد

مسابقه اصلی گرندپری آمریکا؛ در یک دوی مرسدس، بوتاس اول شد و همیلتون ششمین قهرمانی جهان خود را قطعی کرد

0 دیدگاه