برترین ضربات ایستگاهی تاریخ منچستریونایتد

1 دیدگاه

  • #سه_ شیرها
  • 16 آبان 1398

رونالدو هر روز داره بهتر میشه، چند وقتی بود به رونالدو گیر داده بودن که نمیتونه مثل مسی کاشته گل کنه!!! به طوری که حتی توپش از دیوار دفاعی هم رد نمیشه !!! اما با رد کردن توپ خودش از دیوار دفاعی لوکوموتیو مسکو بعد چندصد کاشته ی ناموفق به شایعات خاتمه داد!!! درسته گل به نام رونالدو ثبت نشد ولی همینکه توپو از دیوار دفاعی رد کرد اندازه ی یه پنالتی برای هواداراش ارزش داره !! درود به تو پسر ، زدی چشم حسودا رو کور کردی با این کاشته .