تمرین ریکاوری بارسایی ها برای تقابل با لوانته

تمرین ریکاوری بارسایی ها برای تقابل با لوانته در هفته دوازدهم

2 دیدگاه

  • مجید از هشتگرد
  • 9 آبان 1398

ننگ بر نفوذی رئال = بارتومئو ننگ بر والورده

  • (رونالدوپنج قهرمانی اروپا) کل تاریخ بارسلوناپنج قهرمانی
  • 11 آبان 1398

لوانته?خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ نه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ