گل زیبای فدریکو کیه زا به لاتزیو با پاس فرانک ریبری

گل زیبای فدریکو کیه زا به لاتزیو با پاس فرانک ریبری

1 دیدگاه

یه سلامی هم از همین تریبون خدمت کاربری با این اسم زهرا لاتزیو رفیق قدیمی میکنم من نمیدونم شما دقیقا طرفدار چه تیمی هستید ولی به هر حال اوضا خوبی ندارید،لاتزیو برای زیر سایه بودن به دنیا اومده