خلاصه بازی سلتیک 2- لاتزیو 1

تاریخ برگزاری 2 آبان 1398 - 24 اکتبر 2019 - 25 صفر 1441

1 دیدگاه

  • ابراهیم فقط یووه
  • 3 آبان 1398

دوسیو عالی داشت دروازبان سلتیک آخر بازی هر تیمی بگیر این دروازبانو الان برد کرده