توضیحات فتاحی درباره انتخاب محل برگزاری بازی سایپا - استقلال

فتاحی از برگزاری مسابقه سایپا - استقلال در شهر قدس توضیحاتی را ارائه داد .

0 دیدگاه