تمرین تیم پاری سن ژرمن برای حضور در لیگ قهرمانان

تمرین تیم پاری سن ژرمن برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا

تیم پاری سن ژرمن سه شنبه 30 مهر میهمان کلوب بروژ است

0 دیدگاه