محکوم کردن نژادپرستی توسط بازیکنان لیگ‌ جزیره

تبلیغ جالب لیگ جزیره انگلیس برای مبارزه با نژاد پرستی که این روزها در فوتبال هم به معضل بزرگی تبدیل شده است.

جالب اینکه در انتها از هواداران می خواهند تا در صورت مشاهده هرگونه نژادپرستی آن را گزارش کنند. (با زیرنویس فارسی)

 

0 دیدگاه