گل کریم انصاری فرد مقابل الوکره

گل کریم انصاری فرد مقابل الوکره

2 دیدگاه

  • میلاد حسینی
  • 27 مهر 1398

گل تمیزی زد.عملکرد در سطح یک دنیا بود انصافا.دمش گرم

  • چلسی پرسپولیس
  • 27 مهر 1398

ایول انصاریفرد. خیلی خوشکل حرکت کرد