برترین سیو توپها با پا در والیبال

وقتی بازیکنان والیبال بوسیله ی پا  توپ را سیو کرده و جلوی امتیاز دادن به حریف را میگیرند که این نشان از مهارت و تسلط آنها دارد.

0 دیدگاه