گفتگوی اختصاصی با ستاره دورگه بسکتبال ایران

مایک رستم پور، بازیکن دورگه تیم ملی بسکتبال ایران میهمان آنتن خواهد بود و صحبت هایی را درباره زندگی شخصی و ورزشی خود در آمریکا و ایران انجام خواهد داد

0 دیدگاه