مایک در بسکتبال به جای فوتبال آمریکایی!

مایک رستم پور، بازیکن دورگه تیم ملی بسکتبال ایران میهمان آنتن خواهد بود و صحبت هایی را درباره زندگی شخصی و ورزشی خود در آمریکا و ایران انجام خواهد داد

0 دیدگاه