گل ثانیه های پایانی رودریگو از دوربین تیم اسپانیا

گل ثانیه های پایانی رودریگو از دوربین تیم اسپانیا در مقابل سوئد 

این بازی با نتیجه 1 بر 1 به پایان رسید

0 دیدگاه