خلاصه بازی سوئیس 2 - جمهوری ایرلند 0

این بازی در تاریخ 23 مهر 98 مصادف با 15 اکتبر 2019 برگزار شد.

0 دیدگاه