قرارداد دختران دوومیدانی کمتر از ۲۰ میلیون!

بحشهای از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با فرزانه فصیحی

فرزانه فصیحی (زادهه ۱۳ دی ۱۳۷۱) دونده و عضو تیم ملی دو و میدانی زنان ایران است. او در سال ۲۰۱۶ مدال نقرهه بخش تیمیِ رشتهه دوی ۴ در ۴۰۰ متر امدادی در هفتمین دورهه مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن آسیا ‏(en)‏ و در سال ۲۰۱۸ مدال برنز رشتهه دو ۶۰ مترِ هشتمین دورهه مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن آسیا ‏(en)‏ را به دست آورد.[۵] فصیحی رکورددار دو ۶۰ متر زنان ایران است و به «دختر باد» مشهور است.

دیدگاه ها