ضربه سنگین به اینتر؛ "دو ماه دوری ال‌نینو از میادین!"

0 دیدگاه