خلاصه بازی ولز 1 - 1 کراوسی

خلاصه بازی ولز 1 - 1 کراوسی

2 دیدگاه

  • ماشا مد
  • 22 مهر 1398

درود بر بیل سریعترین بازیکن جهان

  • ۳۰r سون .
  • 22 مهر 1398

مودربچ و بیل مصدوم شدن. چه شانسی دادن این بارسایی ها.