خبرنگار فرانس 24 باهیجان مشغول گزارش بازی

خبرنگار فرانس 24 باهیجان مشغول گزارش بازی ار قلب ورزشگاه ازادی

2 دیدگاه

این که حرف نمیزد ؛ چی گزارش میکرد !

  • بابک محمدی
  • 19 مهر 1398

چقدر هم هیجان داشت.. واقعا این همه هیجان برای سلامتیه انسان خطرناکه