واکنش کریمی به شایعه پولدار شدنش بعد از محرومیت

گوشه ای از صحبت های علیرضا کریمی قهرمان کشتی ایران با سایت و اپلیکیشن آنتن

0 دیدگاه