صحبت‌های فن دایک درباره سیتی و مصدومیت صلاح

1 دیدگاه

  • صادق سویدیان مشهدی
  • 18 مهر 1398

بدون شک بهترین بازیکن اروپاست ورجیل