سوپر جام و خسارت هشتاد درصدی علیه استقلال

ایران - 16 مهر 1398 ساعت 13:00 - 5228 بازدید

رای سوپر جام امروز به نفع پرسپولیس صادر شد تا استقلال به جز از دست دادن نتیجه ای که پیشتر هم با رای فدراسیون آن را از دست داده بود حالا مجبور به پرداخت جریمه نیز باشد.

کامنت دیدگاه ها