گل به خودی مهدی طارمی برابر پورتیموننس

9 دیدگاه

روش خطا کردن! عجیبه که اعتراض نکرد. یارو هلش داد به همین خاطر سرش در جهت عکس مورد نظرش قرار گرفت

 • اهورامهر آریا
 • 14 مهر 1398

آره کاملا معلوم بود.من هم با دیدنش همین رو گفتم کاملا شارژ شد توسط بازیکن حریف

 • پیروز توکلی
 • 14 مهر 1398

حرف مرد یکیه هر بازی باید یه گل بزنه بهرحال گل گله حتی اگه خودی باشه

مدافع شارژش کرد.خطا بود.

 • عنایت طاهرنیا
 • 14 مهر 1398

این گل صددرصد خطا بود با زانو زد تو کمر طارمی باید کارت هم میگرفت بازیکن حریف

 • Theatre of Dreams
 • 14 مهر 1398

اولا خروج دروازه بان اشتباه بود بهش نمیخورد هم بازیکن حریف دروازه خالی رو میزد ثانيا هم روش خطا کردن..

 • محسن حسن پور
 • 14 مهر 1398

خداییش طارمی مقصر نبود..

اشتباه محرز از دروازبان بود و در اصل توپ به سرش خوردو خودش توپ رو نزد

 • آرش غلامخاصی
 • 15 مهر 1398

تو زندگیش همین یه جا بود که باید خودشو می انداخت زمین و خطا میگرفت که ننداخت!!!