کنفرانس بهنام سراج پس از پیروزی برابر سایپا


کنفرانس بهنام سراج پس از پیروزی برابر سایپا، دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات نفت به دلیل پرواز نتوانست در کنفرانس حاضر و پاسخگوی خبرنگاران شود.

0 دیدگاه