توضیحات روانخواه پیرامون ناهنجاری های موجود در تیم‌های نظامی

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با امید روانخواه پیشکسوت استقلال و سرمربی نیروی زمینی

0 دیدگاه