برترین لحظات تمرین چلسی در هفته گذشته

(98-07-06)

1 دیدگاه

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 6 مهر 1398

دست خوش . چه گلری داره چلسی. سرتاس خان را می گم. 🙊 به کلیپ نگاه کنید. همش گل خورد و یک توپ هم نگرفت. سر بازی با برایتون امشب بگذارید بازی کنه. 🙉