100 سیو استثنایی تاریخ فوتبال جهان - قسمت 2

نگاهی به 100 سیو برتر تاریخ فوتبال جهان که هیچگاه فراموش نخواهند شد.

1 دیدگاه

  • آرتین حیدری
  • 19 خرداد 1399

من از این دو قسمت خیلی خوشم آمد و بعضی از این سیو ها را دیده بودم