رونمایی از کفش جدید لبران جیمز در فصل جدید

جعبه گشایی کفش جدید لبران جیمز توسط خودش و نگاهی به جذابیت های ساخت این کفش

1 دیدگاه

  • شاهین نیکزاد
  • 3 مهر 1398

Bring the ring for the king