لحظات محو بازیکن حریف با لایی زدن

این ویدیو می تواند آموزش خوبی برای فوتبال دوستان و فوتبالیستها باشد تا تخصص لایی زدن و دریبل به این روش را یاد بگیرند.

1 دیدگاه

جالبه عکس مسی رو میزاری رو ویدئو بعد یه لایی از خود مسی که استاد لایی زدنه نمیزاری!!!!مسی هر بازی حداقل یه لایی میزنه