اخراج علی کریمی در دقیقه 88 مقابل پرسپولیس

5 دیدگاه

  • علیرضا مروتی
  • 31 شهریور 1398

باید کارت قرمز مستقیم میداد

  • رضا علوی
  • 31 شهریور 1398

کشتی کجه خخخخخخ

  • رضا علوی
  • 31 شهریور 1398

خطا قبول ، اونور زمین چیشد ؟

  • سامان راحمي
  • 31 شهریور 1398

4 بازی و 3 اخراجی...دانشگر و اسماعیلی و کریمی

  • اسطوره یخی
  • 1 مهر 1398

همون نیمه ی اول بایست دو کارته میشد؛ داور مراعات کرد.