گزارش اختصاصی از آبادان قبل دیدار حساس با ذوب آهن

گزارش اختصاصی از آبادان قبل دیدار حساس با ذوب آهن

دو تیم صنعت نفت و ذوب آهن از ساعت 19:45 دقیقه 29 شهریور به مصاف هم خواهند رفت

0 دیدگاه