سامره: خرافات در فوتبال ایتالیا هم هست

بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال

0 دیدگاه