ماجرای اختلاف آقای گل و سرمربی استقلال از زبان سامره

سامره : عنایتی بیشتر از من می دوید

بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال

0 دیدگاه