پیروزی یداله محبی برابر حریف آمریکایی (125 کیلوگرم)

کشتی یداله محبی در مرحله یک هشتم نهایی وزن 125 کیلوگرم با حریف آمریکایی

0 دیدگاه