کسب سهمیه المپیک توسط رضا اطری با برد حریف مغولستانی

کشتی رضا اطری در شانس مجدد وزن 57 کیلوگرم با حریف مغولستانی

2 دیدگاه

  • احمد هاشمی - زنگانلی
  • 29 شهریور 1398

رضا اگر قدر خودشو بدونه و یه کم هجومی تر کشتی بگیره و کار رو به یکی د. امتیار نکشونه قطعا میتونه جایگزین خوبی برای حسن رحیمی باشه. تو این مسابقات رضا ثابت کرد که میتونه جانشین شایسته ای برای حسن رحیمی باشه. تمام کشتی هایی که گرفت با مدال داران جهان بود.

  • سارا اوکازاکی
  • 29 شهریور 1398

سهمیه رو گرفت اما ادمو دق مرگ میکنه تا ببره هر سه تا کشتی رو تو دقیقه یا ثانیه های اخر برد خیلی میلی متری درسته حریفاشم خوب بودن ولی کمترین اشتباه اینجوری یعنی حذف از المپیک خیلی قابل اطمینان نیست.