زرینچه: محرومیت اسماعیلی شامل بخشش نشد

1 دیدگاه

  • غلامرضا بیات
  • 29 شهریور 1398

جوادجون اگه اسماعیلی پرسپولیسی بود نه تنها کارتشو می بخشیدند بلکه تشویقی هم می گرفت.