پشت پرده ماجرای میخیتاریان با صمد مرفاوی

گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن

1 دیدگاه

  • آقای خاص
  • 27 شهریور 1398

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها جناب مرفاوی