اهدای مدال برنز به علیرضا نجاتی

اهدای مدال برنز به علیرضا نجاتی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 

0 دیدگاه