کسب مدال برنز وزن 77 کیلوگرم توسط گرایی

کسب مدال برنز وزن 77 کیلوگرم توسط محمد علی گرایی در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان

0 دیدگاه