چرا فغانی قضاوت در دربی را دوست نداشت

چرا فغانی  قضاوت در دربی را دوست نداشت

1 دیدگاه

  • آقای خاص
  • 25 شهریور 1398

قضاوت در دربی را دوست نداشت اما همیشه در دبی ها قضاوت میکرد خخخ